Too much or too little long-distance mobility in Europe? EU policies to promote and restrict mobility

Date of publication: 01.01.2006
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Too much or too little long-distance mobility in Europe? EU policies to promote and restrict mobility

Autor: Hubert Krieger, Enrique Fernandez

Rok wydania raportu: 2006

Finansowanie: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

Too much or too little long-distance mobility in Europe? EU policies to promote and restrict mobility
Fot. Yanni Koutsomitis, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: Publikacja zawiera materiał przedstawiony przez H. Kriegera i E. Fernandeza na seminarium European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions na Łotwie i Litwie w 2006 roku, które dotyczyło mobilności  pracowników w Europie. Zestawione zostały tu wskaźniki mobilności pracowników między krajami Unii Europejskiej, a uzyskane dane porównane do przepływu pracowników pomiędzy  Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W raporcie zostały szczegółowo omówione powody, dla których ludzie decydują się na podjęcie pracy w innym kraju oraz czynniki zniechęcające do przeprowadzi. Ponadto zaprezentowano prognozy na następne lata dotyczące intensywności migracji pomiędzy krajami Unii, szczególnie pomiędzy nowymi członami UE a państwami członkowskimi sprzed 2004 roku.

Język: angielski

Zasięg:  Unia Europejska

Słowa kluczowe: mobilność, praca, Unia Europejska, seminarium, prognoza