Rynek pracy w kulturze 1998-2002

Date of publication: 01.01.2005
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Rynek pracy w kulturze 1998-2002

Autor: Teresa Słaby

Rok wydania raportu: 2005

Finansowanie: Instytut im. Adama Mickiewicza

Rynek pracy w kulturze 1998-2002
Fot. Pixabay,CC0 galeria

Opis: T. Słaby, korzystając z danych GUS, poddaje analizie zatrudnienie w latach 1998-2002 w sektorze kultury rozumianym jako ogół podmiotów prowadzących działalność kulturalną i zatrudniających powyżej 9 osób. W roku 2002 w tym sektorze zatrudnionych było 1,8% ogółu zatrudnionych w Polsce. Autorka wysunęła trzy główne ustalenia z przeprowadzonej przez siebie analizy. Po pierwsze, w badanym okresie aktywność kulturalna nieco się zwiększyła. Po drugie, w omawianych latach poziom wynagrodzeń w sektorze kultury był o około 20% wyższy od średniego poziomu wynagrodzeń w Polsce. Po trzecie, analiza ukazała prymat Warszawy nad innymi miastami Polski jako ośrodka o najintensywniejszej działalności gospodarczej w dziedzinie kultury.

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: praca, rynek pracy, sektor kultury, instytucja kultury, wynagrodzenie, statystyka, ekonomia kultury