Rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej

Date of publication: 31.12.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport „Analiza strategii…” to zbiór danych - zebranych przez organizację Centrum Cyfrowe - na potrzeby ekspertyzy, której celem było przeanalizowanie strategii i działań podejmowanych przez państwa Unii Europejskiej na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych swoich obywateli. Kompetencje cyfrowe są definiowane przez parlament Unii Europejskiej jako kluczowy element w procesie uczenia się przez całe życie.

Rozwój kompetencji cyfrowych w państwach Unii Europejskiej
Fot. pixabay.com

W ekspertyzie wykorzystano dwie metody badawcze. Za pomocą desk reseach przeanalizowano dokumenty przygotowane przez administracje państwowe pod kątem czterech kluczowych dla rozwoju kompetencji cyfrowych obszarów: edukacji szkolnej, edukacji osób dorosłych, talentu cyfrowego (specjaliści IT i zaawansowane kompetencje) oraz e-integracji. W grugiej części ekspertyzy przedstawiono dane uzyskane w wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami państw Unii Europejskiej najbardziej rozwiniętych pod względem kompetencji cyfrowych.

Raport dostępny jest pod adresem: https://cppc.gov.pl/images/Analiza_strategii_i_dzia%C5%82an_majacych_na_celu_rozwoj_kompetencji_cyfrowych_w_panstwach_Unii_Europejskiej.pdf