Stan Czytelnictwa w Polsce w 2016 roku

Date of publication: 06.07.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

 Wyniki zebrane w ubiegłym roku nie zaskoczyły badaczy – czytelnictwo w Polsce utrzymuje się na stabilnym, niskim poziomie. Od 2008 roku średnio dwóch na pięciu Polaków deklaruje przeczytanie co najmniej jednej książki w ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy, podczas gdy zaledwie jeden na dziesięciu z nas jest tzw. czytelnikiem intensywnym (czytającym siedem lub więcej książek rocznie).

Stan Czytelnictwa w Polsce w 2016 roku
stan czytelnictwa_okładka

Tylko 13% czytanych książek pożyczano z bibliotek, znacznie więcej kupowano (30%) i pożyczano od znajomych (30%) oraz dostawano w prezencie (21%). Przybywa gospodarstw domowych, w których w ogóle nie ma książek (22%). W większości domów (64%) znajduje się mniej niż pięćdziesiąt woluminów, a posiadanie biblioteki liczącej ponad pięćset pozycji deklaruje jedynie 2% respondentów. Wyniki badania wskazują, że coraz więcej czytelników porzuca prasę drukowaną na rzecz internetowych serwisów informacyjnych, choć wciąż 59% ankietowanych czyta tradycyjne czasopisma i gazety. Autorzy opracowania proponują podział polskich czytelników na następujące kategorie: generalnie nieczytający (48%), czytelnicy tradycyjni (26%), czytelnicy zaangażowani (13%), czytelnicy emocjonalnie zdystansowani (7%) i nieczytający książek (5%).

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: czytelnictwo, biblioteka, czasopisma, gazeta, literatura, biblioteka, Polska, 2016