Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w Polsce

Date of publication: 01.06.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury od 2007 roku prowadzi działania edukacyjne dotyczące Zbrodni Katyńskiej. W 2018 roku zrealizowano badanie, którego celem było pozyskanie wiedzy o tym, jak kształtuje się pamięć o zbrodni z 1940 roku oraz jej następstwach.

Obrazek przedstawia okładkę książki. Okładka jest biała, zapisano na niej fioletowymi literami tytuł raportu.
NCK

W ramach projektu zrealizowano dwie części badania – sondażowe, w dniach 25–27.08.2017 r. w ramach cyklicznego badania typu Omnibus. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie liczącej 1000 osób w wieku 15+. W drugiej części badania, pogłębiającej wątki podjęte w sondażu i skoncentrowanej na szczególnych grupach badanych, zrealizowano 6 zogniskowanych wywiadów grupowych. W każdej dyskusji uczestniczyło 7–8 osób. Wywiady zrealizował Dział Badań i Analiz NCK w listopadzie 2017 roku w Warszawie i Krakowie.

Z badań wynika, że zdecydowana większość Polaków słyszała o Zbrodni Katyńskiej (90%). 10% deklaruje, że nic nie wie na ten temat. W porównaniu z wynikami badań z 2007 i 2010 roku wzrósł odsetek osób, które przyznają, że nic o niej nie wiedzą. Największą grupę wśród nich stanowią młodzi (15–39 lat). Zmalał również odsetek osób, które „wiele słyszały na ten temat”, na rzecz osób, które „o tym słyszały”. Zmiany wyników może wyjaśniać fakt, że film „Katyń” Andrzeja Wajdy i katastrofa smoleńska stanowiły tzw. memory events , które odpowiednio w latach 2007/2008 i 2010 mogły wpłynąć na wzrost społecznego zainteresowania tematem Zbrodni Katyńskiej. Polacy w zdecydowanej większości wiedzą, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię w Katyniu (81%).

Wyniki badania zaprezentowano w raporcie „Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w Polsce”.