Narodowy Program Kultury

Date of publication: 01.01.2004
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Narodowy Program Kultury "Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego" na lata 2004-2013

Autor:

Rok wydania raportu: 2004

Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN)

Narodowy Program Kultury
Fot. godlesso, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: W raporcie zarysowana zastała perspektywa zmian dotyczących ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego. Zawiera analizy ekonomiczno-prawne dotyczące sektora ochrony dziedzictwa kulturowego, przegląd możliwości finansowania rewaloryzacji i adaptacji zabytków na cele kulturalne z funduszy strukturalnych i europejskich inicjatyw wspólnotowych oraz charakterystykę priorytetów Narodowego Programu Kultury „Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego”. 

Dokument służył wdrożeniu Narodowej Strategii Rozwoju Kultury w latach 2004–2013 w sferze spuścizny kulturowej Polski.  

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: Narodowa Strategia Rozwoju Kultury, dziedzictwo kulturowe, zabytek, ochrona, polityka kulturalna