Mobility in Europe. Analysis of the 2005 Eurobarometer survey on geographical and labour market mobility

Date of publication: 01.01.2006
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Mobility in Europe. Analysis of the 2005 Eurobarometer survey on geographical and labour market mobility

Autor: Tom Vandenbrande, Laura Coppin and Peter van der Hallen, Peter Ester and Didier Fourage, Anette Fasang, Sara Geerdes Klaus Schömann, Jacobs Center

Rok wydania raportu: 2006

Finansowanie: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

Mobility in Europe. Analysis of the 2005 Eurobarometer survey on geographical and labour market mobility
Fot. Pixabay,CC0 galeria

Opis: W porównaniu do obywateli Stanów Zjednoczonych Europejczycy są mniej skłonni do zmiany miejsca zamieszkania czy zmiany pracy. Aby skutecznie zachęcić obywateli do zwiększenia mobilności, należy poznać ich obawy i motywacje. Eurofund przeprowadził analizę wyników badania Eurobarometru na temat mobilności geograficznej pracowników oraz rynku pracy. W raporcie został nakreślony aktualny (dla roku 2006) zakres mobilności w Europie oraz zaprezentowano prognozowane natężenie tego zjawiska w przyszłości. Dokument podzielony został na 4 sekcje. Pierwsza dotyczy polityki Unii Europejskiej wobec zwiększania mobilności pracowników. Druga skupia się na mobilności geograficznej, na jej zakresie i intensywności. W trzeciej omówiono kwestie związane z mobilnością zawodową. Na zakończenie przedstawiono ograniczenia i bariery, które przyczyniają się do obniżenia intensywności zjawiska mobilności pracowniczej.

Badanie przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników.

Język: angielski

Zasięg: Unia Europejska

Słowa kluczowe: mobilność, praca, rynek pracy, praca za granicą, Unia Europejska, zatrudnienie, statystyka