Kultura w 2011 roku

Date of publication: 01.01.2012
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Kultura w 2011 roku. Informacje i opracowanie statystyczne

Autor: GUS – Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny Kraków – Ośrodek Statystyki Kultury

Rok wydania raportu: 2012

Finansowanie: GUS

 

 

 

Kultura w 2011 roku
galeria

Opis: Publikacja stanowi raport Głównego Urzędu Statystycznego prezentujący dane statystyczne o kulturze w Polsce w 2011 r. Zawiera szczegółowe informacje na temat wydatków państwa i gospodarstw domowych na kulturę oraz działalność instytucji kultury, a zwłaszcza: bibliotek, wydawnictw, domów kultury, szkolnictwa artystycznego, muzeów, teatrów i kin. Raport zawiera szesnaście map prezentujących rozmieszczenie podmiotów działających w obszarze kultury w poszczególnych województwach. Źródłem przedstawionych w publikacji danych jest roczna sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczy ona różnych obszarów związanych z kulturą, takich jak wystawy, galerie, rozrywka, usługi filmowe czy imprezy masowe.

Zasięg: Polska

Język: polski, angielski

Słowa kluczowe: Polska, finansowanie kultury, uczestnictwo w kulturze, instytucje kultury, statystyka