Intellectual and Cultural Property Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Asia

Date of publication: 01.01.2003
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Intellectual and Cultural Property Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Asia

Autor: Michael A. Bengwayan

Rok wydania raportu: 2003

Finansowanie: Minority Rights Group International (MRG)

Intellectual and Cultural Property Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Asia
Fot. Exotissimo Travel, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: Raport dotyczy ochrony praw kulturalnych i praw własności intelektualnej rdzennej ludności rozmaitych krajów Azji. W raporcie przedstawiono m.in. oczekiwania członków tych wspólnot mniejszościowych odnośnie zakresu ochrony ich praw, dotychczasowe wysiłki na rzecz zapewnienia realnej ochrony praw kulturalnych i własności intelektualnej ich członkom, zwłaszcza w ramach ONZ, a także działania poszczególnych rządów w tym zakresie. Raport kończy szereg rekomendacji dotyczących wzmacniania ochrony prawnej dla kulturowej działalności mniejszości etnicznych.

Język: angielski

Zasięg: Azja

Słowa kluczowe: Azja, ludność tubylcza, kultura mniejszości narodowych, prawo własności intelektualnej, prawa kulturalne