Działalność samorządowych instytucji kultury

Date of publication: 31.12.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

W dokumencie „Działalność samorządowych instytucji kultury” zaprezetnowano dane z kontroli przeprowadzonej w latach 2015-2017. Miała ona na celu m.in. sprawdzenie ogólnej działalności samorządowych instytucji, realizacji ich zadań statutowych, prawidłowości ponoszonych wydatków oraz nadzoru nad samorządową działalnością kulturalną.

Działalność samorządowych instytucji kultury
Fot. pixabay.com

Kontrola wykazała, że dostęp do kultury w Polsce nie jest równomierny. Znacząco różnicują się wydatki jednostek samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - w "najbogatszym" pod tym względem województwie mazowieckim w 2017 roku wyniosły one 1257,7 zł na mieszkańca, natomiast w województwie świętokrzyskim jedynie 177 zł. Kontrola wykazała ponadto, że większość instytucji kulturalnych w Polsce nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, a także rodzin z małymi dziećmi.

Raport dostępny jest pod adresem: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/022/LWA/