Artists' international mobility programs

Date of publication: 01.01.2004
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Artists’ international mobility programs

Autor: Judith Staines

Rok wydania raportu: 2004

Finansowanie: International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA)

Artists' international mobility programs
Fot. Jojo 77, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: Raport J. Staines, przygotowany dla IFACCA, analizuje elementy polityki kulturalnej oraz strategie na rzecz międzynarodowej mobilności artystów oraz rozpoznaje role instytucji i jednostek mających wpływ na procesy mobilnościowe takich jak władze publiczne, politycy, organizacje kultury, indywidualni artyści. Dokument zawiera typologię programów wspierających międzynarodową mobilność artystów. Autorka podkreśla, że według artystów najważniejszymi cechami tych programów są przejrzystość , profesjonalność, zorientowanie na projekt, elastyczność oraz możliwość zdobycia doświadczenia. Ponadto w raporcie zaprezentowane są najlepsze praktyki z całego świata.

Język: angielski

Zasięg: Świat

Słowa kluczowe: mobilność, polityka kulturalna, strategia, instytucja, artysta, program, dobre praktyki