Wkład kultury w rozwój lokalny i regionalny. Raport Komisji EU

Date of publication: 14.12.2011
Średni czas czytania 3 minutes
print

Komisja Europejska opublikowała raport pt. Study on the contribution of culture to local and regional development – Evidence from the Structural Funds (Wkład kultury w rozwój lokalny i regionalny – dane z funduszy strukturalnych) sporządzony na jej zlecenie przez Centre for Strategy and Evaluation Services (CSES) we współpracy z ERICarts.

Pomimo, że kultura od dawna uznawana jest za ważny czynnik rozwoju gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności regionów oraz miast europejskich, nie eksponowano wszystkich jej elementów, dzięki którym wpływała na wzmacnianie spójności Unii Europejskiej oraz polityki regionalnej. Raport ”Study on the contribution of culture to local and regional development” został przeprowadzony w celu zapełnienia tej luki, przede wszystkim poprzez potwierdzenie wkładu finansowego uzyskanego przez sektor kultury i przemysły kreatywne, na rzecz polityki spójności Unii Europejskiej od 2000 roku. Ich udział został zilustrowany poprzez blisko 50 przykładów działalności w tym obszarze. Projekty prezentowane w publikacji oraz na stronie internetowej (http://ec.europa.eu/culture/eu-funding/doc2756_en.htm), tworzą bogaty zbiór praktycznych informacji, adresowanych zarówno do menagerów kultury, jak i działaczy polityki regionalnej oraz wszystkich tych, którzy chcą skorzystać ze wsparcia Funduszy Strukturalnych UE.

Raport ukazuje, że środki dostępne dla działań opartych na kulturze w ramach funduszy strukturalnych, powinny być bardziej proporcjonalne do wielkości i potencjału sektora kreatywnego, który jest jedną z najszybciej rozwijających się sfer w Europie. Długoterminowe i lepiej zorganizowane pod względem strategicznym podejście do kultury, to wymóg zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Działania kulturotwórcze powinny być włączone do strategii ich rozwoju, budujących współpracę między organami władzy publicznej, organizacjami kulturalnymi, przedstawicielami biznesu i reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego.

W tym celu raport proponuje typologię kultury opartej na działaniu, która przyczynia się do rozwoju regionalnego oraz model zintegrowanej strategii, którą będzie można wykorzystać jako podstawę do inwestowania w kulturę.


Dokument wraz z załącznikami dostępny jest na: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/studies/final_report_SF_en.pdf

Aneks II A: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/studies/Annex_II_A_SF.pdf

Aneks II B: http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/studies/Annex_II_B_SF.pdf