The International Conference on Cultural Policy Research | Barcelona 9-12 lipca 2012

Date of publication: 25.01.2012
Średni czas czytania 3 minutes
print

ICCPR to międzynarodowa konferencja dotycząca badań nad polityką kulturalną, która odbywa się co dwa lata w różnych miejscach świata. Celem konferencji jest zapewnienie możliwości prezentacji wyników badań polityki kulturalnej. Organizatorzy dopuszczają różne perspektywy metodologiczne, pod warunkiem, że przynoszą one nowe spojrzenie badawcze w tej dziedzinie.

 

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Badań nad Polityką Kulturalną miała miejsce w 1999 roku w Bergen w Norwegii. Od tego czasu spotkania organizowane są co dwa lata, kolejno w Wellington w Nowej Zelandii (2002), w Montrealu w Kanadzie (2004), w Wiedniu w Austrii (2006), w Istambule w Turcji (2008), oraz w Jyväskylä w Finlandii (2010).

Wybrane badania prezentowane na konferencjach publikowane są w czasopiśmie „International Journal of Cultural Policy”, który uczestniczy w organizacji konferencji.

Tegoroczna konferencja ICCPR odbędzie się w Barcelonie w dniach 9-12 lipca 2012 roku.

Na program konferencji składają się sesje plenarne, sesje półplenarne, spotkania tematyczne i spotkania prezentujące wyniki poszczególnych badań. Sesje planarne i główne wystąpienia mają na celu wyznaczyć główny zakres tematyczny konferencji, przedstawiany przez zaproszonych badaczy. Pozostałe bloki dopuszczają zgłaszanie wystąpień i prezentacji badań.Konferencji towarzyszyć będzie też program debat publicznych, na które wstęp będzie otwarty.

Odbędą się dwie sesje plenarne, Sesja Otwierająca:

 • Zróżnicowanie kulturowe i polityka kulturalna,

i Sesja Zamknięcia:

 • Kulturowa kreatywność i polityki publiczne

Zorganizowanych zostanie sześć sesji tematycznych:

 • Kultura, polityka, i zarządzanie kulturą
 • Kulturowa globalizacja i polityka kulturalna
 • Polityka kulturalna i rozwój w Afryce i Ameryce Południowej
 • Kulturowa demokracja i uczestnictwo
 • Paradygmaty polityki kulturalnej i systemy kulturalne w kontynentalnej Europie: kraje nordyckie versus kraje śródziemnomorskie
 • „Hiszpańska Układanka”: kultura i polityka w Hiszpanii

W programie debat publicznych organizatorzy przewidują cztery sesje:

 • Publiczne zarządzanie kulturowym zróżnicowaniem
 • Kultura cyfrowa: wyzwanie dla kontroli
 • Media i polityka w czasach zmian
 • Polityka kulturalna w czasach kryzysu

Początek rejestracji 15 lutego 2012 r., potrwa ona do 31 maja.

Głównym tegorocznym organizatorem jest El Centro de Estudios sobre Cultura, Política y Sociedad z Barcelony (www.ub.edu/cecups) we współpracy z czasopismem „International Journal of Cultural Policy” (www.iccpr.net).

Szczegóły dostępne na stronie: www.iccpr2012.org