Polityka podatkowa wobec sektora kultury – wyniki badania

Date of publication: 09.02.2012
Średni czas czytania 4 minutes
print

Raport porównuje politykę podatkową wobec sektora kultury w kilkunastu krajach świata. Wyniki przedstawione zostały w publikacji: ”The way of cultural diversity – the international survey on tax policies in the cultural sector”.

Pierwsze badanie, w którym uczestniczyło 14 państw, zrealizowano w 2009 roku. Publikacja z 2010 roku została uzupełniona o informacje z Grecji i Republiki Południowej Afryki. Podczas tegorocznej edycji dodano Australię i Turcję.

Łącznie w najnowszym badaniu uwzględniono systemy podatkowe 18 krajów: Republiki Południowej Afryki, Niemiec, Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Południowej Korei, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Grecji, Indii, Włoch, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Rosji i Turcji. Jego wyniki potwierdzają tendencje do stosowania zachęt, takich jak: obniżanie stawek lub możliwość skorzystania z ulg i zwolnień od podatków. Systemy te różnią się jednak konkretnymi środkami, które przeznaczane są na wspomaganie sektora kultury. Różnice widać również analizując przedmiot wsparcia – przykładowo we Francji wskazuje się na całościowe wspieranie kultury, podczas gdy w innych krajach kładzie się nacisk na konkretne dziedziny. Choć każde z państw wyróżnia się w tym zakresie swoją specyfiką, badanie ukazało, że w większości z nich pierwszeństwo zyskuje: kino, dziedzictwo kulturowe oraz wspomaganie nowych inwestycji.

Obecnie zauważa się również, że pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, kraje Zachodu zaczynają oszczędzać – w trakcie 3 ostatnich lat w USA stosowano coraz mniej korzystnych rozwiązań na rzecz filantropii, co doprowadziło do istotnego spadku prywatnego finansowania kultury. We Włoszech, Grecji, czy Hiszpanii, gdzie finansowanie publiczne jest słabsze, zauważa się znaczny spadek zaangażowania państwa.

Spośród badanych krajów Unii Europejskiej, zaledwie Francja i Niemcy systematycznie wspierają rozwój kultury, poprzez bezpośrednie inwestycje publiczne, a także utrzymanie ulg podatkowych. Jednocześnie we wschodzących potęgach gospodarczych, takich jak: Rosja, Chiny, czy Turcja, znacznie zwiększa się zaangażowanie społeczeństwa w kulturę. Paradoksalnie główni gracze w dziedzinie kina i audiowizualności – Brazylia i Indie, w 2011 roku zmniejszyły publiczne wsparcie jej rozwoju.

Wyniki badania opublikowano, dzięki odbywającemu się między 17 a 19 listopada 2011 roku Forum d’Avignon - inicjatywie wspierającej powiązania sfery kultury, gospodarki i mediów. Tegoroczna edycja przebiegła pod hasłem „Investing in culture”. Ideą forum jest konfrontacja reprezentantów kultury i ekonomii oraz wspólne opracowanie nowych rozwiązań na poziomie globalnym, europejskim oraz lokalnym. Od 2009 roku grupy eksperckie wraz z międzynarodowymi firmami konsultingowymi, realizują szczegółowe badania, które wraz z opracowanymi wcześniej zagadnieniami, stanowią bazę do dyskusji na forum.

Publikacja dostępna jest w wersji PDF na stronie:
http://www.forum-avignon.org/sites/default/files/editeur/EY_International_tax_survey_on_tax_policies_in_the_cultural_sector_2011.pdf

Źródło: http://www.forum-avignon.org/en/publications