Lublin - stolica Nowej Kultury

Date of publication: 18.01.2012
Średni czas czytania 5 minutes
print

Lublin po dobrze przygotowanym programie na Europejską Stolicę Kultury, nie zamierza spocząć na laurach. Miasto zaproponowało nowy projekt - „Miasto w dialogu – 2017” i już wie, że może liczyć na duże wsparcie finansowe z państwowej kasy. Funkcjonowanie tej inicjatywy badane będzie przez lubelski zespół Obserwatorium Kultury, w którego skład wejdą pracownicy UMCS, KUL i WSPiA.

Podstawą działań jest dokument „Miasto w dialogu – 2017”, przekazany pod koniec grudnia w ręce Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego. Oprócz programu imprez i inicjatyw, które odbędą się w ciągu najbliższych lat, program wskazuje ludzi i instytucje, które będą odpowiedzialne za ich wykonanie. Projekt podzielono na 3 etapy - dotychczasowa prognoza budżetowa dotyczy na razie pierwszego z nich, obejmującego lata 2012-2014. Zakłada on, że na opisane projekty, wraz z ich promocją oraz pozostałymi kosztami należy przeznaczyć 44 mln zł. Dla porównania ESK kosztowałby Lublin 115 mln zł. Pieniądze przekazane na projekt, pochodzić będą głównie z Ministerstwa Kultury i budżetu miasta.

Nieformalnym liderem „Miasta w dialogu” jest Krzysztof Czyżewski – animator kultury, dyrektor Ośrodka Pogranicze, który sprawował pieczę nad programem artystycznym projektu na ESK „Lublin 2016”. Wraz z zespołem, w którego skład wchodzi nowe pokolenie lubelskiego środowiska kultury i w konsultacji z zastępcą prezydenta miasta Włodzimierzem Wysockim, przygotowali nowy program kulturalny Lublina. Realizację wspomagać będą członkowie wydziału kultury urzędu miasta, którzy należeli wcześniej do biura ds. ESK 2016. Oceną jego funkcjonowania zajmie się lubelski zespół Obserwatorium Kultury, który tworzą pracownicy UMCS, KUL i WSPiA.

Główna inicjatywa „Miasta Dialogu 2017” przekazana zostanie Warsztatom Kultury, które jeśli wszystko pójdzie po myśli, już 19 stycznia decyzją rady miasta, staną się niezależną instytucją miejską. Do tej pory figurowały jedynie jako filia Centrum Kultury.

Projekty przewidywane w ramach „Miasta Dialogu 2017” to:

  • Szkoła praktyków kultury – program, w ramach którego szkoleni będą młodzi liderzy kultury (grupa ta ma liczyć ponad 100 osób), którzy w przyszłości kierować będą projektami kulturalnymi nie tylko w Lublinie, ale m.in. również na Ukrainie
  • Generacja 2017 – projekt edukacyjny dla uczniów, którzy w 2012 roku rozpoczną naukę w gimnazjach. Obejmować on będzie zajęcia poświęcone historii, dziedzictwu kulturowemu oraz perspektywom miasta. Lekcje zrealizowane będą w oparciu o podręcznik „Lublin. Instrukcja Obsługi”
  • Nieustający Festiwal Obywatelski – ma on na celu upowszechnienie kultury w obrębie całego miasta, poprzez kreowanie działań twórczych w przestrzeni społecznej – m.in. każda z 27 dzielnic Lublina ma za zadanie przygotować swoje wydarzenia i atrakcje artystyczne. Według autorów projektu: „Będzie to swoiste laboratorium kumulowania kapitału społecznego i kreatywnego, uznające wagę Europejskiego Modelu Społecznego, przyjętego przez Radę Europy na szczycie w Barcelonie w 2002 roku”
  • Asystenci Kultury – program, który w założeniu ma przeszkolić kilkuset wolontariuszy, wpierających kulturalnie ludzi starszych, niepełnosprawnych, a także samotnych. W jego ramach powstanie internetowe oraz telefoniczne call centre.
  • Miasto dialogu - Lublin ma stać się ośrodkiem otwierającym się na kulturę wschodu - symbolicznie ukazuje to obraz Europy porywanej przez lubelskiego byka Sztukmistrza, w praktyce ma oznaczać to cykl imprez ukazujących przenikanie się Europy łacińskiej ze wschodnią. Autorzy przewidują, że dużą rolę odegrają tu Konfrontacje Teatralne, od lat prowadzone przez Janusza Opryńskiego.

Zrealizowanie programu „Miasto w Dialogu 2017” ma sprawić, że Lublin stanie się ważnym ośrodkiem upowszechniania nowych kompetencji kulturowych i kształtowania nowoczesnych liderów kultury.


Tekst oparty na artykule Marcina Bielesza „2017. Miasto w dialogu” z Gazety Wyborczej 13.01.2012 r.