Pomoc socjalna dla twórców i artystów wolna od podatku dochodowego

Data publikacji: 20.01.2022
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Narodowe Centrum Kultury informuje, że – zgodnie z interpretacją indywidualnąwydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 21 lipca 2021 roku – wsparcie socjalne dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej jest wolne od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na jego wysokość (bez limitu).  

W związku z powyższym na NCK nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od tych świadczeń, a także obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowej PIT-11.