W latach 2021-2022 Narodowe Centrum Kultury prowadziło nabór wniosków w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej o pomoc mogli się ubiegać artyści i twórcy, posiadający dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy wykazali ograniczenie dochodów z powodu pandemii COVID-19. Nabór był prowadzony w sposób ciągły.

Od roku 2023 Pomoc socjalna dla twórców i artystów znów prowadzona jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.