Pomoc socjalna

archiwum

W latach 2021-22 Narodowe Centrum Kultury prowadziło nabór wniosków w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej.

O pomoc mogą się ubiegać artyści i twórcy posiadający dorobek w zakresie działalności kulturalnej, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którzy wykażą ograniczenie dochodów z powodu pandemii COVID-19. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

WAŻNE: Pomoc socjalna dla twórców i artystów wolna od podatku dochodowego

Narodowe Centrum Kultury informuje, że - zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 21 lipca 2021 roku - wsparcie socjalne dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej jest wolne od podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez względu na jego wysokość (bez limitu).  W związku z powyższym na NCK nie ciąży obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od tych świadczeń, a także obowiązek sporządzenia deklaracji podatkowej PIT-11