Uruchamiamy wsparcie dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej

Data publikacji: 01.03.2021
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu od 1 marca 2021 Narodowe Centrum Kultury przejmuje od ministerstwa zadanie udzielania pomocy socjalnej dla twórców i artystów, w tym zarządzanie całym procesem wsparcia.

W okresie pandemii jest to niezwykle ważne działanie. Będzie ono realizowane w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej o pomoc mogą się ubiegać artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Od 1 marca 2021 r. Narodowe Centrum Kultury zaprasza ludzi kultury do składania wniosków. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły.

Aby zarejestrować się i złożyć wniosek online, kliknij:

Złóż wniosek →

Szczegóły znajdą Państwo w Ogłoszeniu o naborze wniosków, które prezentujemy poniżej.