Pomoc socjalna dla twórców i artystów w związku z pandemią COVID-19 – zakończenie naboru wniosków przez NCK

Data publikacji: 19.12.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury informuje o zakończeniu naboru wniosków o wsparcie finansowe dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej, realizowanej na podstawie przepisów związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-191.

Ostatnim dniem naboru wniosków jest 20 grudnia 2022 r. Wnioski złożone do tego dnia będą rozpatrzone jeszcze w 2022 roku.

W związku z pandemią COVID-19 w latach 2020-2022 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury wypłaciły łącznie 35 677 zapomóg socjalnych o wartości 59 311 000 zł.

W 2023 roku pomoc socjalna świadczona będzie bezpośrednio przez MKiDN na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury.

Informacje o trybie składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdują się na stronie:

Pomoc socjalna dla twórców i artystów 2023

Podstawa prawna:

1 - § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej na podstawie art. 15m1 ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).