Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

Data publikacji: 21.12.2023
Autor: Zuzanna Motyl
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „Kultura na polu – inicjatywy mieszkańców” zrealizowano sześć oddolnych inicjatyw, które zaangażowały mieszkańców w integrację międzypokoleniową oraz zaprosiły do wspólnego działania kulturowego w Trzebini.

Kobieta w folkowej chuście i kamizelce stoi bez ruchu przy rysunku Henryka Uziembły. Kobieta na rysunku i pozująca przy nim dziewczyna wyglądają bardzo podobnie, mają te same ubrania i wyraz twarzy.
Fot. zdjęcie z realizacji zadania. Wystawa "Żywe Obrazy" inspirowana sztuką Henryka Uziembły.

Inicjatywa nr 1: Krze – Trzebinia w pamięci historycznej

Inicjator: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Gwarek” w Trzebini

Opis Inicjatywy: Integracja międzypokoleniowa i wspólne opracowywanie prezentacji multimedialnej o Henryku Uziemble – artyście i malarzu urodzonego w Krzu. Projektowi towarzyszyło utworzenie strony internetowej a także wydanie ulotek informacyjnych. Przygotowane materiały zostały zaprezentowane lokalnej społeczności na spotkaniu integracyjnym „Krze – Trzebina w pamięci historycznej – ludzie, ich życie i twórczość”. Spotkaniu towarzyszył wernisaż wystawy fotograficznej Henryka Uziembło, pokaz i wystawa prac inspirowanych artystą, a także spacer historyczny po terenie osiedla Krze. Na koniec projektu uczestnicy zostali zabrani na wycieczkę do Muzeum Witrażu w Krakowie, gdzie zapoznali się z działalnością twórczą pracowni witraży.

Odbiorcy Inicjatywy: Seniorzy a także nauczyciele i uczniowie szkoły średniej w Sierszy.

 

Inicjatywa nr 2: Seans w klasyku

Inicjator: Stowarzyszenie Trzebinia Classic

Opis Inicjatywy: Projekt mający na celu popularyzację kultury filmowej oraz budowanie wspólnoty dookoła wspólnego doświadczania kina. Zorganizowana impreza miała charakter kina samochodowego, specjalną atrakcją był jednak zlot samochodów klasycznych i zabytkowych.

Odbiorcy Inicjatywy: Mieszkańcy Trzebini i pasjonaci motoryzacji.

 

Inicjatywa nr 3: I Konkurs Historyczno-Literacki im. Andrzeja Kostki

Inicjator: Stowarzyszenie Kehila Trzebinia

Opis Inicjatywy: Inicjatywa dedykowana bardzo ważnemu historykowi, który przyczynił się do utrwalenia historii Trzebinia a także odnowienia cmentarza żydowskiego Trzebini i wpisania go do rejestru zabytków. W ramach projektu przeprowadzono konkurs historyczno-literacki, odbyły się też warsztaty historyczne prowadzone przez ekspertów z zakresu dziedzictwa kulturowego i lokalnej historii. Zorganizowany też został Koncert pieśni Żydowskich. W rezultacie projektu udzielono promocji młodym talentom literackim poprzez publikację prac literackich w wybranych mediach, zachęcono też szersze grono uczestników do podjęcia twórczości literackiej.

Odbiorcy Inicjatywy: Mieszkańcy Trzebini. Osobne warsztaty dostosowane dla dzieci.

 

Inicjatywa nr 4: Kulturalny ogród sztuki

Inicjator: Rada Osiedla Wodna

Opis Inicjatywy: Zorganizowanie dziecięcego spektaklu „A co tam Panie u dworu słychać”, który opowiada o życiu w Polsce na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Spektakl został przedstawiony w różnych osiedlach i sołectwach Trzebini. Mieszkańcy mogli też uczęszczać warsztaty teatralne, taneczne, rzeźby i rękodzieła.

Odbiorcy Inicjatywy: Mieszkańcy Trzebini.

 

Inicjatywa nr 5: Piękno Piły Kościeleckiej w fotografii

Inicjator: Stowarzyszenie Przyjaciół Piły Kościeleckiej

Opis Inicjatywy: Warsztaty dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego. Nowo nabyte umiejętności zostały przetestowane w plenerze w Pile Kościeleckiej i okolicach. Fotografie zostały zaprezentowane na wystawie stałej w Domu Kultury w Pile Kościeleckiej.

Odbiorcy Inicjatywy: Mieszkańcy gminy Trzebinia.

 

Inicjatywa nr 6: BEZ GRANIC, BEZ BARIER CZYLI RAZEM

Inicjator: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Myślachowicach.

Opis Inicjatywy: Międzypokoleniowe spotkania kulturowo-integracyjne zrealizowane przez serię warsztatów. Podczas warsztatów rolę nauczycieli raz pełnili starsi, raz młodsi, wymieniając się swoimi kompetencjami kulturowymi. Seniorzy podjęli się nauczenia dzieci, między innymi, kulinariów i nauki piosenek, a młodzież zaprezentowała jak robić zdjęcia komórką i obrabiać je w formie kolaży. Na zakończenie spotkań, uczestnicy przygotowali kapsułę czasu którą wspólnie wypełnili razem z instytucjami kultury i Burmistrzem Miasta Trzebinia.

Odbiorcy Inicjatywy: Seniorzy i dzieci.