Chmielnickie Centrum Kultury

Data publikacji: 07.06.2024
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu "Spełniamy marzenia" zrealizowano pięc lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców gminy Chmielnik.

Inicjatywa nr 1: AUTOKULTURA

Inicjatywa polegała na organizacji wystawy samochodów. Młodzież zaprezentowała konkretne marki, samochody zindywidualizowane. Motoryzacja to ich pasja i chętnie dzielili się swoimi zainteresowaniami. Zaprezentowali historie samochodów oraz nowinki techniczne związane z rozwojem motoryzacji. Podczas zlotu można było zobaczyć stare, zabytkowe auta jak i nowoczesne. ”AUTOKULTURA” była wspaniałą okazją do wymiany informacji i poznania nowych ludzi. Młodzi ludzie okazali się wspaniałymi organizatorami i zadbali o bardzo dobrą atmosferę spotkania. Było to ekscytujące wydarzenie dla wszystkich jego odbiorców.

 

Inicjatywa nr 2: Całkiem nowe noce filmowe

Inicjatywa polegała na realizacji cyklu spotkań podejmujących konkretną tematykę wyrażoną za pomocą przekazu filmowego. "Całkiem nowe noce filmowe" dedykowane były zarówno młodzieży jak i dorosłym. Inicjatywa była odpowiedzią na potrzebę spotkań młodzieży w mniejszym gronie, dyskusje o kulturze i działań skierowanych do młodzieży. Noce filmowe zorganizowane były w Chmielnickim Centrum Kultury z uwagi na posiadane zaplecze techniczne do organizacji takiego wydarzenia. Filmy pochodziły z zasobów ChCK. Po projekcji filmów odbywały się ciekawe dyskusje związane z tematem filmu, ale również odnoszące się do twórczości danego reżysera, festiwali filmowych i biografii aktorów.

 

Inicjatywa nr 3: Chmielnickie gęganie. Gwara i zwyczaje lokalne

Był to projekt o charakterze integracyjno-edukacyjnym skierowany do młodzieży, dorosłych i seniorów polegający na kultywowaniu tradycji, gwary i dawnych zwyczajów. Jego głównym celem była organizacja spotkania z regionalistą. Wydarzenie odbyło się na placu przy świetlicy wiejskiej w Lubani. W ramach wydarzenia został zaproszony regionalista, który opowiadał o gwarze, zwyczajach i tradycjach lokalnych. Inicjatywa była promowana poprzez plakaty, ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, na stronie Chmielnickiego Centrum Kultury. Przygotowane materiały promocyjne w postaci notesów dla uczestników miały informacje o dofinansowaniu wydarzenia z programu Dom Kultury +. W ramach inicjatywy został przeprowadzony konkurs z nagrodami na temat wiedzy o gwarze, dawnych tradycjach i zwyczajach.

 

Inicjatywa nr 4: Międzypokoleniowe warsztaty ludowe

Na warsztatach szydełkowania uczestnicy zapoznali się z tradycyjnymi ściegami szydełkowania. Odbył się pokaz nowoczesnych form jakie można osiągnąć za pomocą szydełka.

Celem warsztatów kulinarnych było zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, które ma wpływ również na tworzenie silnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez poznawanie i przygotowywanie tradycyjnych potraw regionu świętokrzyskiego (zalewajka świętokrzyska, parzybroda) oraz kultywowanie tradycji kulinarnej. W warsztatach uczestniczyły dzieci i młodzież, poziom trudności i skomplikowania potraw był uzależniony od preferencji uczestników. Przyrządzanie potraw sprawiało wiele przyjemności i było wspaniałą zabawą. Dla dzieci była to pełna niespodzianek podróż kulinarna, podczas której poznały rodzime smakołyki i potrawy. Każdy uczestnik miał okazję własnoręcznie przyrządzać potrawy, a następnie je degustować. Dzieci poznały tajniki kuchni oraz zasady dobrych obyczajów przy stole.

 

Inicjatywa nr 5: Warsztaty rękodzieła „Poznajemy dziedzictwo kulturowe regionu”

Celem projektu była edukacja w zakresie dziedzictwa kulturowego dzieci i młodzieży w taki sposób, by upowszechnić wiedzę o dziedzictwie i jego wartości, a także wykształcić przekonanie o konieczności zachowania elementów dziedzictwa kulturowego. Efektem końcowym było powstanie Galerii Rękodzieła. Warsztaty były odpowiedzią na potrzeby edukacyjno-wychowawcze lokalnych rodzin. Przeprowadzone były przez doświadczonego trenera, a ich efektem jest nowa wiedza i umiejętności oraz wystawa rękodzieła, które powstało w trakcie warsztatów.