Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych

Data publikacji: 21.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Dołączenie do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" umożliwiło Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Cekcynie pogłębienie dialogu odnośnie kultury z lokalną społecznością. 

Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych
Fot. zdjęcie z realizacji projektu mapa myśli działań dla młodzieży

Dzięki realizacji projektu, GOK w Cekcynie zainicjował szereg działań służących wzmocnieniu jego roli w życiu lokalnej społeczności. Instytucja, skłonna aby poddać swoją dotychczasową działalność ocenie, osiągnęła sukces w dążeniu do stworzenia warunków sprzyjających współpracy i dobrej komunikacji w gminie.

Wsłuchując się w potrzeby kulturalne mieszkańców i mieszkanek, przeprowadzono diagnozę skupiającą się na potencjale kulturotwórczym i zasobach wybranych grup społecznych. Podczas tego procesu zorganizowano między innymi warsztaty wydobywcze z pisania wniosków dla zainteresowanych. Nabyte dzięki nim umiejętności mogły okazać się niezwykle przydatne w kolejnym etapie projektu, polegającym na konkursie oddolnych inicjatyw kulturalnych, spośród których wybierano najlepsze propozycje przeznaczone do realizacji.
Innym celem zadania było również nabycie przez pracowników GOKu umiejętności diagnozowania potrzeb kulturalnych mieszkańców tak, aby w przyszłości jeszcze lepiej dopasowywać do nich strategię działania. 

W poniższym raporcie możecie przeczytać więcej o działaniach w gminie Cekcyn!