Współ / kultura, vol. 3

Data publikacji: 03.06.2024
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Siemianowickie Centrum Kultury dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Współ / kultura, vol. 3".

W ramach działań diagnostycznych zrealizowano 6 spotkań wydobywczych, po dwa dedykowane każdej z wyodrębnionych dla projektu grup docelowych:

  • dwa spotkania zrealizowano dla społeczności dzielnic bez ośrodka kultury;
  • dwa spotkania zrealizowano dla społeczności ukraińskiej i osób zaangażowanych w pomoc i pracę ze społecznością ukraińską;
  • dwa spotkania zrealizowano dla społeczności z dzielnic/kolonii zagrożonych wykluczeniem.

Spotkaniom wydobywczym towarzyszyło dodatkowe działanie animacyjno-badawcze realizowane przez zespół SCK we współpracy z animatorką z ramienia Narodowego Centrum Kultury - Małgorzatą Wójcik. Zostało ono zrealizowane podczas wydarzeń plenerowych realizowanych w centrum miasta. Badanie łączyło: 

  • diagnozę potrzeb w zakresie działań kulturalnych mieszkańców miasta;
  • diagnozę lokalnych potencjałów i zasobów z wykorzystaniem tzw. “kart zasobów”.

Podczas trzech wydarzeń dla mieszkańców (Animacje na Rynku oraz Festiwal Tańca i Piosenki organizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej na Rynku Miejskim w dniu 27 maja 2023 oraz podczas Festynu Szkolnego w dniu 2.06.2023) zrealizowano dodatkowe badania. Jedną formą były “karty zasobów” - umożliwiające pozyskanie wiedzy o lokalnych zasobach zgodnie z kategoriami spójnymi z tymi z warsztatów wydobywczych. Drugą formą było natomiast “drzewo pomysłów”. W toku działania mieszkańcy byli zachęcani do proponowania inicjatyw działań, które ich zdaniem są potrzebne w dzielnicy. Na specjalnie przygotowanych kartkach do drzewa przyklejano listki i kwiatki z wypisanymi pomysłami. Badania realizował podczas wydarzeń zespół SCK wraz z animatorką NCK i badaczką.

Działania badawcze, obejmujące zarówno warsztaty wydobywcze jak i działania o charakterze animacyjno-badawczym pozwoliły lepiej poznać specyfikę Siemianowic Śląskich, a także możliwości, potencjał i potrzeby społeczności lokalnej - ze szczególnym uwzględnieniem grup wyodrębnionych jako szczególnie ważne.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo w poniższym raporcie.