Milanowskie inicjatywy lokalne – zrealizuj swoje kulturalne marzenie

Data publikacji: 21.05.2024
Autor: Maja Kot
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Centrum Kultury w Milanówku dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. "Milanowskie inicjatywy lokalne – zrealizuj swoje kulturalne marzenie".

W dniach 15-16 kwietnia w Milanowskim Centrum Kultury odbyło się dwudniowe spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami miasta. W wydarzeniu wzięli udział lokalni działacze i działaczki oraz osoby zainteresowane współtworzeniem oferty kulturalnej domu kultury. Celem spotkania było rozpoznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, ocena ich potencjału do zaangażowania oraz zachęcenie do składania projektów w konkursie na kulturalne inicjatywy lokalne.

Pierwszego dnia dwudniowego spotkania uczestnicy wzięli udział w cyklu gier i zabaw. Celem tych zajęć było wzajemne poznanie się, pobudzenie kreatywnego myślenia, odkrycie potencjałów indywidualnych i grupowych oraz zidentyfikowanie obszarów, które mogą stać się przedmiotem działań kulturalnych.

Następnie grupa przeszła do etapu diagnostycznego. Ważnym elementem tego etapu była rozmowa o potencjałach miasta, potrzebach jego mieszkańców oraz sposobach spędzania wolnego czasu. Rozmowa ta została przeprowadzona z wykorzystaniem techniki World Café.

Kolejnym etapem diagnozy było badanie mające na celu poznanie zainteresowań, umiejętności i talentów młodzieży. Zebrano dane dotyczące tego, gdzie młodzież spędza wolny czas, w jakich aktywnościach kulturalnych bierze udział jako odbiorca, a w jakich jako twórca. Dodatkowo, opracowano narzędzie badawcze w formie gry, które pozwoliło wygenerować pomysły na nowe inicjatywy kulturalne oraz określić warunki do ich realizacji. Badaniem objęto 200 osób w wieku 11-17 lat, czyli uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych z trzech placówek w Milanówku.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo w poniższym raporcie.