Domy Kultury TCK w diagnozie i działaniu.

Data publikacji: 24.10.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. „Domy Kultury TCK w diagnozie i działaniu".

Domy Kultury TCK w diagnozie i działaniu.
Fot. zdjęcie z realizacji projektu na zdjęciu znajduje się skrzynka do której mieszkańcy gminy wrzucali propozycje wydarzeń

Wyniki ewaluacji zadania części I, uwzględniające opinie 2 domów kultury, wskazują na pozytywne efekty i zadowolenie z realizacji projektu "Domy Kultury TCK w diagnozie i działaniu". Ewaluacja miała na celu ocenę stopnia realizacji celów projektowych oraz zbieranie informacji zwrotnych od domów kultury, które odegrały kluczową rolę w diagnozowaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Trzebinia i w organizacji działań partycypacyjnych.
W ramach ewaluacji, pracownicy domów kultury uczestniczący w projekcie wyrazili swoją satysfakcję z efektywności projektu, który przyczynił się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie społeczności lokalnych. Wprowadzenie narzędzi partycypacyjnych, takich jak Kulturalne Skrzynki Pomysłów, Kulturalne World Caffe i Trzebińskie Warsztaty Ożywienia Kulturalnego, okazało się być trafnym rozwiązaniem, umożliwiającym mieszkańcom aktywny udział w tworzeniu inicjatyw kulturotwórczych.
Zebrane opinie potwierdzają, że diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców była rzetelna i dostarczyła cennych informacji. Poznanie tych potrzeb pozwoli domom kultury dostosować swoją ofertę do oczekiwań społeczności lokalnej, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności kulturalnej gminy Trzebinia.
Ewaluacja I części zadania wykazała również pozytywne efekty w obszarze integracji społecznej i rozwoju artystycznego. Realizacja oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, włączając mieszkańców, organizacje pozarządowe i jednostki pomocnicze, przyczyni się do budowania więzi międzyludzkich oraz stworzenia platformy do twórczego dialogu i wymiany opinii.
Opinie potwierdzają, że projekt "Domy Kultury TCK w diagnozie i działaniu" przyniósł pozytywne rezultaty w sferze kulturalnej gminy Trzebinia. Realizacja projektu stanowiła ważny krok w budowaniu potencjału kulturalnego lokalnej społeczności i wspieraniu inicjatyw oddolnych. Pracownicy TCK wyrazili swoje zadowolenie z efektów dotychczasowej pracy i zaangażowania wszystkich uczestników projektu.