Data publikacji: 28.05.2024
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks” dołączyło do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. „Kopalnia Inicjatyw”.

Założeniem projektu „Kopalnia Inicjatyw” jest wzmocnienie zaangażowania 
mieszkańców Rydułtów w tworzenie i wspólną realizację działań kulturalnych 
wynikających z ich potrzeb, znalezienie potencjału kulturotwórczego w społeczności,
a także zbliżenie się i poznanie potrzeb młodzieży z ostatnich klas szkół 
podstawowej, rydułtowskich szkół ponadpodstawowych oraz młodych kobiet –
matek małych dzieci.

Działania diagnostyczne realizowane były z największą intensywnością w szkołach 
podstawowych. Wszystkie spotkania z młodzieżą z placówek oświatowych odbywały 
się w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” – dobra relacja z placówkami 
i oswojenie przestrzeni RCK wśród tej grupy wiekowej.

Ponadto zrealizowane zostały spotkania otwarte dla liderów i liderek społeczności 
Rydułtów. Te spotkania również zrealizowane zostały w siedzibie RCK Feniks.
W trakcie procesu diagnostycznego wykorzystano następujące narzędzia badawcze:

  1. Rozmowy z mieszkańcami przeprowadzone przez badacza.
  2. Karta miejscowości – forma ankiety z pytaniami otwartymi.
  3. Warsztat o wartościach w świecie młodych ludzi wraz z warsztatem projektowania inicjatyw oddolnych.
  4. Warsztat wydobywczy dla dorosłych mieszkańców i liderów społeczności wraz z warsztatem projektowania inicjatyw oddolnych.

W powyższych spotkaniach informacji udzielali: mieszkańcy Rydułtów – ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży z 6, 7 oraz 8 klas szkół podstawowych,
a także rydułtowskich szkół ponadpodstawowych, liderzy związani z lokalnymi 
instytucjami kultury, przedstawiciele organizacji trzeciego sektora i liderów 
niezrzeszonych w NGO, nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji 
kultury.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdą Państwo w poniższym raporcie.