W Kozielicach z Domem Kultury na plus!

Data publikacji: 18.04.2023
Autor: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

"W Kozielicach z Domem Kultury na plus!" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach. Inicjatywa miała miejsce dzięki udziałowi placówki w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. 

W Kozielicach z Domem Kultury na plus!
Fot. zdjęcie z realizacji projektu mieszkańcy podczas spotkania

W ramach przeprowadzania diagnozy lokalnego potencjału kulturotwórczego zrealizowano ankietę, w której respondenci ocenili własną aktywność kulturalną, wskazali na wydarzenia, które były dla nich szczególnie atrakcyjne czy trudności, jakie utrudniały im aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Kozielic. Analizie poddano także prace plastyczne dzieci pod hasłem "Moje marzenia" wykonane w świetlicach oraz wywiady z mieszkańcami zaangażowanymi w działalność kulturalną. Zdecydowana większość badanych zadeklarowałą gotowość włączenia się w organizację jakiegoś wydarzenia, co stanowi niewątpliwie cenny zasób lokalnej społeczności. 

Więcej o projekcie "W Kozielicach z Domem Kultury na plus!" można przeczytać poniżej.