Tkalnia Inicjatyw - od pomysłu do sukcesu

Data publikacji: 18.04.2023
Autor: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

"Tkalnia Inicjatyw - od pomysłu do sukcesu" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie. Placówka znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Tkalnia Inicjatyw - od pomysłu do sukcesu
Fot. zdjęcie z realizacji projektu młodzież podczas spotkania

W ramach zbierania informacji do diagnozy lokalnego potencjału kulturotwórczego i potrzeb społeczności, zorganizowano między innymi warsztat mapujący, podczas którego poznawano samych mieszkańców oraz "skarby gminy", ważne elementy wskazywane przez uczestników. Odbył się również warsztat kreatywny, który połączony został z otwarciem konkursu na oddolne inicjatywy kulturalne oraz ze wsparciem w ich projektowaniu. Część z nich mogła zostać zrealizowana w dalszej części programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". 

W poznaniu opinii młodzieży pomocne okazało się "wiszące pytanie": "Co ma się w Hannie wykluć z kultury?", na które odpowiedzi zapisać można było na kartkach w kształcie jajek. Za najważniejszą wartość podczas spotkań z mieszkańcami uznano tradycję, która nazwana została "głównym skarbem i wyróżnikiem gminy". 

Więcej informacji o inicjatywie w Hannie można znaleźć w poniższej diagnozie.