Świeżym krokiem z GOKiem

Data publikacji: 21.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Kolejnym beneficjentem programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, został Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach. Zrealizował on projekt pn. „Świeżym krokiem z GOKiem".

Świeżym krokiem z GOKiem
Fot. zdjęcie z realizacji projektu spotkanie warsztatowe

Pierwsza część zadania polegała na diagnozie potencjału mieszkańców gminy Rudziniec pod kątem zaangażowania społeczno-kulturalnego, a także na włączeniu nowych osób, które dotychczas z różnych przyczyn nie brały udziału w życiu kulturalnym gminy. W wyniku samodzielnych badań obserwacyjnych dostrzeżono, że przedstawiciele społeczności lokalnej w przedziale wiekowym 15 - 45 lat, wykazują się najmniejszą aktywnością w przestrzeni kulturalnej. Biorąc pod uwagę tę statystkę, większość uwagi postanowiono poświęcić tej grupie, chociaż inicjatorzy zachęcali do udziału w zadaniu również osoby z innych przedziałów wiekowych.
Zaangażowanie w projekt nowych grup społecznych poskutkowało pojawieniem się świeżych pomysłów oraz odkryciem niewykorzystanego dotąd potencjału. W kolejnej części przedsięwzięcia, opierając się na wynikach przeprowadzonej diagnozy, ogłoszono nabór na najciekawsze inicjatywy oddolne. Specjalnie powołana komisja konkursowa dokonała wyboru kilku najtrafniejszych z nich, zapewniając przy tym transparentność i otwartość.

Więcej informacji o tym projekcie można znaleźć poniżej.