Nurt na kulturę w gminie Płośnica

Data publikacji: 18.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnicy zaprosiło mieszkańców gminy do wspólnego tworzenia kultury w regionie w ramach udziału w programie dotacyjnym Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022".

Nurt na kulturę w gminie Płośnica
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestniczki podczas warsztatów

Wśród grup docelowych projektu mianem szczególnie istotnych określono społeczność z terenów tzw. kongresówki czyli "zza rzeki", dokładniej z miejscowości Niechłonin, Zalesie, Gruszka i Jabłonowo, ale również i pozostałych miejscowości peryferyjnych takich jak chociażby Murawki. GCKiB nadało swoim działaniom międzypokoleniowy charakter poprzez zaangażowanie w projekt zarówno seniorów, jak i rodziców z dziećmi. 
Taki rodzaj postępowania wpisuje się w koncepcję rozwoju instytucji, zmierzającej do wychodzenia z ofertą kulturalną i artystyczną do najbardziej oddalonych wsi. Zabieg ten ma za zadanie przełamywać lokalny stereotyp domu kultury, postrzeganego jako miejsce, z którego oferty korzystają tylko mieszkańcy części północnej zlokalizowanej po drugiej stronie rzeki. 
Na potrzeby opracowania diagnozy zasobów kulturalnych lokalnej społeczności, przeprowadzono liczne wywiady oraz rozmowy z rodzinami i grupami, mające postać obserwacji etnograficznej. Zainteresowani uczestnicy mieli szansę przejść przez mini-procesy projektowe skoncentrowane na analizie potrzeb użytkowników do rozwiązań, którymi stały się pomysły na konkretne działania kulturalne w gminie.

Więcej o całym projekcie możecie dowiedzieć się z poniższego raportu.