Data publikacji: 18.04.2023
Autor: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Dzięki uczestnictwu w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" Centrum Kultury i Sportu w Postominie zrealizowało w 2022 roku projekt "Kultura tu i teraz". Organizatorem programu DK+ jest Narodowe Centrum Kultury. 

Kultura tu i teraz
Fot. zdjęcie z realizacji projektu mieszkańcy podczas spotkania

Badanie składało się z otwartego spotkania dla sołtysów i lokalnych liderów, warsztatów w poszczególnych wsiach na terenie gminy Postomino oraz badania ankietowego, dołączonego do gazety "Szept Postomina". Wszystkie te działania miały na celu rozpoznanie lokalnego potencjału kulturotwórczego. Warsztaty obejmowały cztery obszary tematyczne: mapę zasobów kulturalnych gminy, walizkę marzeń kulturalnych (wstępny bank pomysłów), skrzynię kompetencji (zbierającą umiejętności mieszkańców) oraz list pełen kultury (opinie uczestników na temat kultury i jej roli w codzienności).

W czasie warsztatów rozmawiano między innymi o historii okolicy, atrakcyjnych miejscach czy ludziach i ich kompetencjach w danych sołectwach. Wśród rekomendacji znalazły się między innymi postulaty dotyczące wzmocnienia liderów, zachowania dziedzictwa kulturowego czy włączania młodzieży w lokalną ofertę kulturalną. 

Więcej o inicjatywie w Postominie można przeczytać poniżej.