Generalnie Lokalnie - odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy

Data publikacji: 18.04.2023
Autor: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu to kolejna instytucja, która w 2022 roku skorzystała z programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach uczestnictwa w programie zrealizowano projekt "Generalnie Lokalnie - odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy". 

Generalnie Lokalnie - odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego wśród mieszkańców gminy
Fot. zdjęcie z realizacji projektu ocena pomysłów

Podczas przeprowadzania diagnozy koncentrowano się na szukaniu przejawów "kultury szerokiej" - nietworzącej podziału na profesjonalnych wykonawców i publiczność, ale dostępnej, otwartej na "spektrum aktywności podejmowanych spontanicznie i oddonie przez mieszkańców". Podstawową grupą docelową była młodzież i młodzi dorośli (osoby w wieku około 13-20 lat). Na podstawie rozmów z kierownikami i młodzieżą wypracowano rekomendacje dla świetlic podlegających pod MGOK.

Dzięki spotkaniom w szkołach podstawowych udało się określić potrzeby i marzenia dzieci, elementy z życia kulturalno-społecznego, których brakuje im w okolicy, a także jej atuty. Młodzi mieli także możliwość zaproponowania własnych inicjatyw kulturalnych. Zebrano także cenne informacje dotyczące osób, które młodzież obserwuje na Youtube, Instagramie czy TikToku, co pozwoliło zorientować się w zainteresowaniach tej grupy wiekowej. 

Więcej o projekcie można przeczytać w diagnozie poniżej.