Centrum Inicjatyw Twórczych

Data publikacji: 14.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie wyszło naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przystępując do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury, „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021".

Centrum Inicjatyw Twórczych
Fot. zdjęcie z realizacji projektu grupa osób siedząca przy stole

Przedsięwzięcie skierowano przede wszystkim do Tczewian zainteresowanych rozwojem kulturalno-społecznym w mieście. W tym gronie znaleźli się ludzie aktywni, wolontariusze, animatorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup, nieposiadający przestrzeni do kreatywnego działania. Głównym celem zadania była aktywizacja społeczności lokalnych i stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju potencjału tkwiącego w mieszkańcach w każdym wieku. Aby to osiągnąć, przeprowadzono diagnozę identyfikującą zasoby i samodzielne inicjatywy w mieście. Bazowano na spotkaniach, wywiadach i ankietach przeprowadzonych wśród mieszkańców. Na podstawie zgromadzonych danych opracowano i udostępniono do wiadomości publicznej zasady wyboru inicjatyw przeznaczonych w dalszej części do realizacji. CKiS dołożyło wszelkich starań, by organizowane przedsięwzięcia odbywały się na najwyższym poziomie merytorycznym i w miłej atmosferze.

Szczegółowe informacje na temat wspierania oddolnych inicjatyw i szerzenia dostępu do kultury w Tczewie, można znaleźć w poniższej diagnozie.