Aktywna kultura na Mazurach

Data publikacji: 28.09.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

"Aktywna kultura na Mazurach" to projekt zrealizowany przez Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie w 2023 roku. Instytucja znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. 

Aktywna kultura na Mazurach
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

W wyniku realizacji projektu i jego ewaluacji powstał dokument: Diagnoza zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Ryn, który daje nam obraz potrzeb mieszkańców Gminy Ryn. Jest to wyznacznik dla  instytucji przy projektowaniu przyszłego programu. Założone cele zostały osiągnięte w 100%.
Spotkania z mieszkańcami pokazały możliwości do działania w ościennych wsiach jak i w mieście. 
Opracowane rekomendacje eksperta Pani Wioletty Anuszkiewicz pozwolą Ośrodkowibna ulepszenie oferty instytucji jak i pracy w terenie. Poniżej rekomendacje:
- grupą wiekową, która stanowi coraz większą część społeczności Gminy są seniorzy. Potrzeby kulturalne tej grupy powinny być w coraz większym stopniu brane pod uwagę, a chęć samorealizacji seniorów wykorzystana do tworzenia wspólnie z nimi systematycznych i incydentalnych działań. Utworzenie klubu seniora jest dobrym rozwiązaniem podtrzymania i rozwijania aktywności społeczno - kulturalnej tej grupy wiekowej;
- istnieje potrzeba dalszego rozwijania zajęć i warsztatów (m.in. kulinarnych, rękodzielniczych, fotograficznych ) na terenach wiejskich Gminy;
-  duży, nie do końca wykorzystany potencjał kulturalny, stanowią świetlice wiejskie. Należy podjąć próby ożywienia działalności wszystkich świetlic wiejskich we współpracy z mieszkańcami zaangażowanymi w działania w swoich miejscowościach;
- podjęcia prób organizowania kameralnych spotkań typu: „dyskusyjny klub filmowy”, spotkania ze znanymi ludźmi, spotkania o charakterze kulturalno - towarzyskim, w tym spotkania międzypokoleniowe, wieczory poetyckie (poezja śpiewana, recytowana), plenerów malarskich, rzeźbiarskich i fotograficznych;
- wdrażanie we współpracy z mieszkańcami ich pomysłów i inicjatyw rozwijających działalność; 
- ważnym, stałym działaniem powinno być włączanie mieszkańców we współrealizację wydarzeń, imprez, warsztatów, , itp. –– zarówno w Rynie  jak też w miejscowościach ościennych w których znajdują się świetlice wiejskie; 
- badania prowadzone w ramach tego projektu pokazały bardzo duży potencjał kulturotwórczy jaki posiadają mieszkańcy Gminy Ryn. Potencjał ten należy pielęgnować i rozwijać poprzez systematyczne  działania animacyjne angażujące różne grupy w działalność instytucji, a także dając możliwość realizacji własnych pomysłów, projektów w oparciu o zasoby instytucjonalne.