Rocznik Kultury Polskiej 2019

Data publikacji: 20.12.2019
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Prezentujemy nowy numer „Rocznika Kultury Polskiej”. Publikacja wydawana przez Narodowe Centrum Kultury rokrocznie powstaje dzięki zaangażowaniu ministerstw i instytucji, które wnoszą cenny wkład w opracowanie najnowszych danych statystycznych i wyników badań dotyczących polskiego sektora kultury. W czwartym numerze, oprócz artykułów podsumowujących 2018 rok, znalazły się teksty opisujące przemiany kultury w perspektywie minionego piętnastolecia. Akcesja do Unii Europejskiej w 2004 roku stworzyła wiele możliwości rozwoju, a po piętnastu latach od tego wydarzenia podejmujemy próbę podsumowania zmian, które dokonały się w polskiej kulturze.

W pierwszej części Rocznika zaprezentowaliśmy koordynowane przez Narodowe Centrum Kultury działania związane z organizacją obchodów 15.lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Rocznica przystąpienia do UE była okazją do świętowania, a Narodowe Centrum Kultury zaoferowało bogaty program wydarzeń kulturalnych, na który składały się między innymi widowisko Gramy dla Europy, koncert Symfonia Europejska w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej i koncert Chórem za Europą. W nowym numerze Rocznika przedstawiliśmy również wyniki badań sondażowych dotyczących nastawienia Polaków do integracji z Unią Europejską.

W drugiej części publikacji zamieściliśmy artykuły podsumowujące wsparcie polskiej kultury poprzez fundusze unijne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opisało przykłady kompleksowych projektów związanych z infrastrukturą kultury oraz działania systemowe, takie jak moduł unijnego systemu wymiany informacji, który jest pomocny przy poszukiwaniach utraconych dóbr polskiej kultury. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podsumowało efekty wsparcia polskiego sektora kultury z funduszy strukturalnych oraz zaprezentowało wybrane projekty zrealizowane w ramach Programów: Polska Cyfrowa oraz Infrastruktura i Środowisko.

Artykuły w kolejnych częściach Rocznika dotyczą m.in. kształtowania wizerunku kultury polskiej, przemian zachodzących w kulturze w latach 2004 – 2019, aktualnych wyników badań na temat czytelnictwa oraz wybranych statystyk sektora kultury.

Opracowaliśmy rónież anglojęzyczną wersję czasopisma - Polish Culture Yearbook 2019.

Zachęcamy do pobierania „Rocznika Kultury Polskiej” oraz "Polish Culture Yearbook" 2019 w wersji elektronicznej.

Przejdź do księgarni NCK →