Raport "Kultura nadmiaru w perspektywie lokalnych instytucji - strategie i taktyki zarządzania odpadami"

Data publikacji: 27.10.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Gminy i ich mieszkańcy realizują przyjęte ogólnokrajowe strategie gospodarowania odpadami. Czy odwzorowują je wiernie? Czy może naturalne warunki skłaniają wykonawców do modyfikowania strategii i przyjmowania własnych taktyk? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, przeprowadziliśmy badanie, którego efektem jest prezentowany raport.

Opracowanie powstało na podstawie analizy 60 wywiadów pogłębionych z pełnoletnimi członkami gospodarstw domowych oraz 5 case study wybranych celowo gmin.

Przyglądamy się w nim gminom i odpowiadamy na pytania o to, jak podchodzą do gospodarowania odpadami i jakie czynniki społeczno-demograficzne na to wpływają. Oprócz tego analizujemy dostępność infrastruktury do przetwarzania odpadów oraz jak wpływa ona na prośrodowiskowe postawy mieszkańców.

Jeśli chcesz dowiedzieć się m.in. czy różnicowanie opłat za wywóz odpadów motywuje do ich segregacji, jakie taktyki społecznej kontroli nad segregacją praktykują mieszkańcy bloków, poznać problemy, jakie generuje frakcja bioodpadów, a także przykłady tego, jak nieprecyzyjne raportowanie danych przez gminy może prowadzić do błędnych wniosków, zachęcamy do pobrania raportu.