Mikołaj Kopernik jako podmiot badań nad pamięcią: znajomość postaci i dorobku naukowego w wybranych krajach europejskich

Data publikacji: 07.02.2024
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Artykuł: Mikołaj Kopernik jako podmiot badań nad pamięcią: znajomość postaci i dorobku naukowego w wybranych krajach europejskich

Artykuł skupia się na analizie poziomu wiedzy współczesnych Brytyjczyków, Niemców, Francuzów, Włochów i Polaków na temat osoby i dokonań naukowych Mikołaja Kopernika. Do analizy wykorzystano wyniki międzynarodowego badania ilościowego dotyczącego tej postaci historycznej, które zostało przeprowadzone w 2022 r. we wskazanych krajach. Mimo radosnego kojarzenia Mikołaja Kopernika z dziedzictwem kulturowym własnego kraju, okazało się, że respondenci niewiele wiedzieli o dorobku astronoma. Porównanie rozpoznawalności tej postaci w trzech krajach, z którymi był najbardziej kojarzony, czyli w Polsce, Niemczech i Włoszech, pokazuje również, że Włosi częściej niż Niemcy kojarzą z tą postacią dziedzictwo kulturowe swojego kraju. Może to świadczyć o tym, że to nie w Niemczech, ale we współczesnych Włoszech zachodzą silniejsze lub skuteczniejsze procesy dyskursywnego i symbolicznego opracowania przeszłości w kontekście dziedzictwa Mikołaja Kopernika.

Artykuł ukazał się w kwartalniku "Kultura i Społeczeństwo" Tom 67 Nr 4 (2023).