Pamięć o Zbrodni Katyńskiej w Polsce

Data publikacji: 05.04.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury od 2007 roku prowadzi działania edukacyjne dotyczące Zbrodni Katyńskiej. Przy okazji kolejnej odsłony kampanii społecznej chcieliśmy się dowiedzieć, jak dzisiaj w Polsce kształtuje się pamięć o zbrodni z 1940 roku i jej następstwach.

Zaprojektowane zostały dwie części badania – sondaż na reprezentatywnej próbie Polaków oraz pogłębiające badanie jakościowe, na które złożyły się wywiady grupowe. Ich uczestnikami były osoby bliżej związane z historią Zbrodni Katyńskiej poprzez:

a) więzy rodzinne,

b) zaangażowanie społeczne lub zawodowe w jej upamiętnianie,

c) zainteresowanie historią najnowszą.

Niniejszy raport jest opracowaniem wyników z ilościowej i jakościowej części badania.

Problemy badawcze, które przed sobą postawiliśmy, dotyczyły czterech istotnych komponentów kształtujących pamięć społeczną, czyli:

1. wiedzy o wydarzeniach z przeszłości,

2. znaczeń im przypisywanych,

3. form upamiętniania,

4. kluczowych nośników pamięci (symboli i tekstów kultury), a także osób i instytucji podtrzymujących pamięć.

Częściowe powtórzenie w sondażu pytań zadawanych w ubiegłych latach przez instytuty i firmy badawcze pozwala nie tylko na uchwycenie obecnego stanu pamięci społecznej dotyczącej wydarzeń z 1940 roku, ale również na wskazanie zmian, jakim podlega ona w czasie.