Informacja o zebraniu Zespołu ds. Państwa i Rynku w dniu 9 czerwca 2017 r.

09.06.2017
1 minuta

9 czerwca 2017 roku w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie odbędzie się posiedzenie eksperckiego Zespołu ds. Państwa i Rynku. Spotkaniu będzie przewodniczył prof. Piotr Nowak. Tematem obrad będzie "Prawa autorskie a «swobodny dostęp» do kultury".

Zdjęcie z posiedzenia Zespołu PiR
Zdjęcie z posiedzenia Zespołu PiR

W skład Zespołu ds. Państwa i Rynku wchodzą: dr Adam Czarnota (University of New South Wales), dr Ivan Dimitrijevic (UW), dr Bartosz Kuźniarz (UwB), prof. Sławomir Magala (UJ, ALK, Rotterdam School of Management), prof. Zbigniew Osiński (UMCS), Jan Rokita (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. Zbigniew Stawrowski (UKSW).