Relacja z promocji książki „Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność"

Data publikacji: 24.03.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Debata o staropolskiej myśli politycznej uświetniła promocję najnowszej książki Krzysztofa Koehlera „Rzeczpospolita. Obywatelskość. Wolność. Szkice o polskim pisarstwie politycznym XVI wieku” (Warszawa, 2016). Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 20 marca 2017, w bibliotece warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a jego współorganizatorami były Narodowe Centrum Kultury (wydawca książki) oraz Wydawnictwo Naukowe UKSW, którego dyrektor – dr Elżbieta Sobczak otworzyła wydarzenie, witając przybyłych gości. W dyskusji o książce, poprowadzonej przez red. Marka Horodniczego, obok Autora książki – prof. dr. hab. Krzysztofa Koehlera, wzięli też udział zaproszeni paneliści – prof. zw. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, prof. dr hab. Janusz Ekes i prof. dr hab. Dariusz Makiłła.

W toku dyskusji jej uczestnicy podkreślali różne zalety opublikowanej książki – jej przekrojowość, uwzględnienie kilku dzieł pozostających do dziś anonimowymi, ale nie mniej doniosłych niż znane dzieła z tego okresu o ustalonym autorstwie, a także podjęty przez Autora wysiłek rekonstrukcji religijnej motywacji stojącej za omawianymi stanowiskami w kwestiach politycznych. Uczestnicy dyskusji pochylali się też nad problemem trudności jakie polska nauka napotyka w swoich próbach włączania dorobku polskiej refleksji politycznej Złotego Wieku do przekrojowych opracowań poświęconych kształtowaniu się europejskiej myśli o państwie, a tworzonych obecnie przez autorów zachodnich.