Publikujemy książki dotyczące zjawisk kultury, promujące dziedzictwo narodowe i sztukę, mające wpływ na kształtowanie współczesnej myśli humanistycznej. Adresujemy je nie tylko do osób zajmujących się na co dzień działaniami związanymi z kulturą, ale także do wszystkich poszukujących ciekawej książki – zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Nasze serie wydawnicze to m.in.:

  • Myśl o Kulturze: kanoniczne lektury, które wpłynęły na sposób myślenia o kulturze Zachodu,
  • Jubileusze: pozycje, które dowodzą, że można twórczo świętować rocznice wydarzeń historycznych,
  • Kurs na Kulturę: teksty laureatów konkursu na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie kultury,
  • Biblioteka Kultury Współczesnej: źródło fundamentalnych tekstów kulturoznawczych.

Zainteresowaniem cieszą się albumy, książki historyczne oraz publikacje nawiązujące do projektów i programów Narodowego Centrum Kultury.

Wydajemy też kwartalniki i roczniki. Omówienia najciekawszych badań dotyczących instytucji kultury publikujemy w „Roczniku Kultury Polskiej” i „Nowościach Badawczych”. Od lat w NCK wydawany jest kwartalnik naukowy „Kultura Współczesna”.

Wiele pozycji pojawia się również w wersjach elektronicznych. W formie interaktywnych e-booków dostępne są kolejne tomy „Historii muzyki polskiej”, prezentujące rozwój kultury i twórczości muzycznej na terenie Polski od czasów średniowiecza.

Chcemy, aby nasze książki promowały współczesną polską sztukę edytorską, dlatego ważne jest dla nas ich opracowanie graficzne. Współpracujemy z wieloma grafikami, a nasze publikacje są nagradzane za wartość merytoryczną i edytorską.

Wydawnictwo NCK jest wpisane na listę wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.