#Zostańwdomu i czytaj kulturalne e-booki

Data publikacji: 06.04.2020
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Najnowsza oferta e-booków Narodowego Centrum Kultury już dostępna!

Wśród tytułów dostępnych w formie elektronicznej proponujemy m.in. jedną z najbardziej wpływowych książek z dziedziny antropologii kultury – Antropologię a życie współczesne Franza Boasa, zbiór esejów na temat twórczości Josepha Conrada – Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu czy szkice poświęcone wybranym pomnikom pisarstwa politycznego polskiego Złotego Wieku – Gestorum Andrzeja Maksymiliana Fredry.

Zapraszamy do księgarni NCK!

Antropologia a życie współczesne – uznawana za jedną z najbardziej wpływowych książek z dziedziny antropologii kultury po raz pierwszy w tłumaczeniu na język polski. W swoim dziele Franz Uri Boas omawia relacje między rasą a kulturą, poruszając takie tematy jak dziedziczenie biologiczne i kulturowe, błędna ocena rasowa, kulturowa lub etniczna, naukowe podstawy ludzkiej indywidualności, czy porównanie kultury pierwotnej i współczesnej.

Oddać sprawiedliwość widzialnemu światu – autorzy artykułów wchodzących w skład książki reprezentują naukowe środowiska literaturoznawców (anglistów, polonistów) i kulturoznawców z renomowanych polskich uniwersytetów. Są wśród nich i conradolodzy, i badacze, dla których twórczość Conrada nie stanowi centrum zainteresowań. Dzięki temu osiągnięto interesującą różnorodność odczytań Conradowskiej prozy. Czytelnik odnosi wrażenie aktualizacji lektury tej twórczości oraz pytań stawianych pisarzowi urodzonemu 160 lat temu.

Gestorum, czwarty tom w serii Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej, to chronologicznie pierwsza wydana drukiem książka Andrzeja Maksymiliana Fredry. Przedstawia ona historię polityczną Polski od śmierci Zygmunta II Augusta w 1572 roku, przez okres panowania Henryka Walezego, do objęcia tronu przez Stefana Batorego w 1576 roku. Jest to również, a może przede wszystkim, traktat polityczno-prawny – wszechstronny opis i zarazem komentarz do ustroju Rzeczypospolitej, w tym do fundamentalnych dla niego artykułów henrykowskich. Dużo miejsca poświęca Fredro również pozycji Polski na arenie międzynarodowej.