„Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych”

Data publikacji: 15.06.2020
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Ta klasyczna już dziś pozycja w studiach nad nauką i techniką (science and technology studies) ukazuje się po raz pierwszy w polskim tłumaczeniu.

„Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych” to książka z dziedziny socjologii nauki autorstwa Brunona Latoura i Steve’a Woolgara. Jest to antropologiczny opis laboratorium endokrynologicznego Rogera Guillemina w Salk Institute for Biological Studies w Kalifornii. Autorzy na podstawie dwuletniej obserwacji uczestniczącej przedstawili skomplikowany system zależności, jaki zachodzi między rutyną pracy laboratoryjnej, staraniami o publikacje w uznanych czasopismach oraz rywalizacją o finansowanie badań i naukowy prestiż.

Kup w księgarni NCK →

Jak twierdzą Latour i Woolgar, w działalności naukowej chodzi nie tyle o ustalanie obiektywnych faktów, co o ich negocjowanie i – jak piszą – o „mozolne nadawanie faktom statusu względnej solidności”. Zwracają tym samym uwagę na społeczny i praktyczny aspekt pracy naukowców i odchodzą od tradycyjnej pozytywistycznej filozofii nauki na rzecz ujęcia antropologicznego i konstruktywistycznego.