Raport ”Społeczeństwo informacyjne w liczbach”

Data publikacji: 26.03.2012
Autor: Kadra Kultury
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Departament Społeczeństwa Informacyjnego MAC opracował raport „Społeczeństwo informacyjne w liczbach”

Raport „Społeczeństwo informacyjne w liczbach” prezentuje stan jego rozwoju w trzecim roku po przyjęciu przez Radę Ministrów Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 na podstawie danych statystycznych GUS, UKE, Eurostatu, KE, COCOM oraz wyników badań zrealizowanych na zlecenie ówczesnego MSWiA wśród internautów i w urzędach administracji publicznej. W 2011 r. w Polsce było ponad 6,2 miliona stałych łączy szerokopasmowych oraz niecałe 3,5 miliona bezprzewodowych łączy szerokopasmowych. Około 2/3 gospodarstw domowych posiadało komputer i dostęp do Internetu, z czego ponad 80% dostęp szerokopasmowy.

Raport zawiera informacje o infrastrukturze szerokopasmowego dostępu do Internetu, wyposażeniu gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i administracji w technologie teleinformatyczne, umiejętnościach obywateli, zapleczu intelektualnym dla gospodarki opartej na wiedzy oraz sektora teleinformatycznego. Zwraca się w nim uwagę na różne aspekty wykorzystania teleinformatyki w społeczeństwie, przedsiębiorstwach i administracji publicznej a także analizuje wsparcie przez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka obszarów, które wymagają specjalnych działań by zapewnić zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

Raport: http://minus.com/mjUBgcloB#1

Więcej informacji: http://mac.gov.pl/dzialania/jest-nowy-raport-spoleczenstwo-informacyjne-w-liczbach/