Raport nt. jakości w edukacji globalnej

Data publikacji: 20.08.2012
Autor: Kadra Kultury
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Grupa robocza ds. edukacji globalnej, działająca przy Grupie Zagranica (Stowarzyszenie polskich NGO`s działajacych za granicą) przeprowadziła partnerski przegląd materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej, którego efektem jest raport pt. Jak badać jakość w edukacji globalnej.

W wyniku przeglądu, w którym udział wzięło 20 organizacji i instytucji, wyłoniono dobre praktyki oraz opracowano rekomendacje z następujących trzech obszarów działalności:

  • materiały edukacyjne,
  • akcje i działania kampanijne proponowane różnym grupom, w tym uczniom i uczennicom oraz nauczycielkom i nauczycielom,
  • programy wsparcia dla szkół i nauczycielek/nauczycieli.

Celem inicjatywy było również zidentyfikowanie wyzwań, które stoją przed autorami publikacji oraz projektów z zakresu edukacji globalnej oraz próba sformułowania praktycznych wskazówek, które byłyby odpowiedzią na istniejące trudności. Autorom raportu w szczególności zależało na zaproponowaniu czytelnikom konkretnych rozwiązań, które zastosowane w praktyce pozwolą wdrażać rekomendacje i tym samym zapewnić wysoką jakość przygotowywanych materiałów czy też działań takich jak np. kampanie czy szkolenia. Raport może okazać się przydatny w codziennej pracy praktyków edukacji globalnej.

Raport do pobrania na stronie: http://zagranica.org.pl/images/stories/EDUKACJA_GLOBALNA/raport_jakosc_w_edukacji_globalnej_grupa_zagranica.pdf