Raport na temat współpracy pierwszego i trzeciego sektora na polu kultury

Data publikacji: 02.04.2013
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Stowarzyszenie Klon/Jawor opublikowało raport pt.: „Współpraca w obszarze kultury – samorządy, publiczne instytucje kultury, organizacje pozarządowe” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powstał on w ramach projektu badawczego „Ku lepszej współpracy. Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury”.


Raport ma być odpowiedzią na niewystarczający udział organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury w tworzeniu i upowszechnianiu polskiej kultury. Został on oparty na wynikach badań prowadzonych przez Stowarzyszenie na przełomie 2012 i 2013 roku, które miały na celu identyfikację kluczowych obszarów współpracy między organizacjami, samorządami i instytucjami kultury oraz wskazanie potrzeb i oczekiwań podmiotów. Raport zawiera charakterystykę obecnych relacji podmiotów pierwszego i trzeciego sektora na polu kultury, a także rekomendacje dotyczące polepszeni tej współpracy w przyszłości.


Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”, priorytet: „Obserwatorium kultury”.

Raport i informacje na jego temat znajdują się na stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/857595.html