Organizacja imprez masowych - warto więcej wiedzieć

Data publikacji: 22.12.2011
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Działalność kulturalna to tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury, a jedną z ważniejszych i częstych form aktywności w tej dziedzinie jest organizowanie różnego rodzaju imprez artystycznych i rozrywkowych, także tzw. masowych.

Wymaga to od organizatora znajomości przepisów prawa, które bezpośrednio wpływają także na wiele "składowych" imprezy, między innymi na budżet, konieczność uzyskania zezwoleń czy zapewnienia określonych warunków bezpieczeństwa uczestnikom. Hasła zostały przygotowane na podstawie aktualnej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych najpełniej definiującej tą tematykę. Hasła te mają być swoistym przewodnikiem i podpowiedzią w pracy zawodowej dla pracowników nie tylko sektora kultury.

Przedstawiamy Państwu opracowanie przygotowane przez Panią Annę Ochmann - prezesa Fundacji ARTeria, eksperta ds. polityki kulturalnej Unii Europejskiej (przede wszystkim w tematach związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych w kulturze w kontekście ich wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy). W ramach pracy w sektorze publicznym (instytucja kultury), prywatnym oraz pozarządowym zrealizowała ponad 350 imprez z udziałem gwiazd sceny zagranicznej oraz czołówki polskich wykonawców, w tym także szereg imprez masowych. Od kilku lat związana również z mediami, pełni obecnie funkcję redaktor naczelnej magazynu BEDRIFT, który ukazuje się na Śląsku. Współtworzy i realizuje projekty finansowane z różnorodnych funduszy m.in.: UE, NMF i MF EOG, FIO i innych dotyczące przede wszystkim wykorzystania sektora kultury i sektora kreatywnego w rozwoju regionalnym. Jako absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie czasem sięga po pędzel czy aparat fotograficzny, co zaowocowało kilkudziesięcioma wystawami, indywidualnymi i zbiorowymi, w Polsce i za granicą.

 

Lista zagadnień:

 

Więcej artykułów w zakładce Zarządzanie kulturą