Rzeczownik NAUKA poprawnie i starannie wymawiamy [naUka] – z akcentem na [u], które w tym wyrazie stanowi przedostatnią sylabę. NAUKA to wyraz polski (< uczyć, nauczać), nie ma więc powodu, by przesuwać akcent tak, jak to robimy w wyrazach zapożyczonych, takich jak: akustyka, genetyka, semiotyka.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]