To, jak mówimy, świadczy o nas samych, tak samo jak to, co mówimy i jak się zachowujemy. Nie upraszczajmy wymowy ponad miarę, nie połykajmy głosek, które należy wymówić. Głoską szczególnie narażoną na wyginięcie jest głoska [ł] pojawiająca się między [s] i [u]. Wymówienie [ł] przed [u] (wtedy, gdy jest zapisywane jako –łu-) wymaga tylko nieznacznego ruchu języka, a różnica jest ogromna! Poprawnie i starannie mówimy: [wySŁUchać], a nie [*wysuchać]; [SŁUżyć], a nie [sużyć]; [SŁUpski], a nie [*supski]; [poSŁUszny], a nie [*posuszny].
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]